LG Advisors, s.r.o. - představení společnosti

LG Advisors, s.r.o. nabízí analytické a strategické poradenství spojené s vyhledáváním strategických informací v rámci České republiky a EU. Zabýváme se vzděláváním, lektorskou činností, poskytováním poradenství v otázkách bezpečnosti, informačních zdrojů a rizik, PR, personálním poradenstvím, zprostředkováním a poskytováním speciálních služeb v rámci bankovních institucí, státních i nestátních subjektů, zajišťování mimosoudních dohod a narovnání ve spolupráci s advokátním kancelářemi a s tím spojenými právními službami. V neposlední řadě poskytujeme poradenství v rámci podnikatelských projektů s cílem pro klienta eliminovat maximálně rizika, která mohou dle specifik projektů klientovi hrozit z hlediska obchodního, finančního, civilního či trestně právního.

Společnost LG Advisors, s.r.o je novou společností, která se zaměřuje především na soukromoprávní subjekty, kterým je schopna poskytnout požadované strategické informace a tyto informace vložit do analytického kontextu.

Odborně se společnost LG Advisors, s.r.o. zaměří na otázky vyplývající ze strategických rozhodnutí jednotlivých podniků a společností a přesahující rámec České republiky směrem k institucím Evropské unie a její problematice. Společnost LG Advisors, s.r.o je schopna poskytovat své služby ve všech tradičních portfoliích.

Zástupci společnosti a její spolupracovníci mají dlouholetou praxi ze státní správy a soukromé praxe a to jak z institucí a společností působících v ČR a v zahraničí.